एक बिचारा पेशंट – OCG
एक बिचारा पेशंट - OCG

एक बिचारा पेशंट – OCG

एक बिचारा पेशंट   माझा नंबर पहिला असून डॉक्टर जागेवरती नसतो!!! तेंव्हा मला दुःखाची तळमळ सोसत, बसाव लागत वाट पाहत! कधी मिनिट, कधी अर्धा, कधी एक - एक घंटा!! Dr.…

0 Comments