माणूस आणि इतर प्राण्यांमध्ये काही फरक
माणूस आणि इतर प्राण्यांमध्ये काही फरक

माणूस आणि इतर प्राण्यांमध्ये काही फरक

    आज सहज गच्ची वरती बसलेलो असताना शेजारच्या झडवरती काही वानरे आणि त्यांची पिल्ले मस्ती करत असताना नजरेस आली. झाडंही ते अगदी पानगळती झालेलं, रोज त्या झाडाची पानं थोडी…

0 Comments