चार्वाक पुस्तक – सुरेश द्वादशीवार | Charvak Book by Suresh Davadashivar
चार्वाक पुस्तक - सुरेश द्वादशीवार | Charvak Book by Suresh Davadashivar

चार्वाक पुस्तक – सुरेश द्वादशीवार | Charvak Book by Suresh Davadashivar

Charvak Book Overview: चार्वाक कोण होता? Who was Charvak? 'चार्वाक' हाती घेतल तेव्हा,चार्वाकांबद्दल मनात बरेच पूर्वग्रह बाळगून होतो. पूर्वग्रह निर्मिले गेले.ते मी जन्माला आलेल्या धर्मातील विद्वान,पंडित,धर्मगुरू या पूर्वसुरींच्या कर्मकांडीय मुळात…

0 Comments