आभास | Illusion of Life
आभास | Illusion of Life

आभास | Illusion of Life

आभास कधि वेळ काढ्लाय कोणी, नभा कडे पहाण्यास. असेल कधि वेळ तर पहा . थोड थांबा विचार करा , नभाच्या पडद्यावरती कितीतरी खेळ तो दाखवत असतो . कधी प्रेरणा देतो…

0 Comments