मझ्या आयुष्याची कहाणी तुमचा आवडता एक चहा चा कप | My Name is Cup and I am Not a Coffee Mug
मझ्या आयुष्याची कहाणी तुमचा आवडता एक चहा चा कप | My Name is Cup

मझ्या आयुष्याची कहाणी तुमचा आवडता एक चहा चा कप | My Name is Cup and I am Not a Coffee Mug

  नाम तो सूना ही होगा, may name is Cup and I am not a coffee mug, हा मला माहिती आहे , मला पाहिल्याबरोबर तुमच्या ओठांवर लगेच चहा ची तलफ…

0 Comments