Hi Vaat Ekatichi | बाबी – ही वाट एकटीची
Babi hi Vaat Ektichi - Va. Pu. Kale

Hi Vaat Ekatichi | बाबी – ही वाट एकटीची

Babi hi Vaat Ektichi | बाबी - ही वाट एकटीची     एका प्रवसाला निघण्यापूर्वी बस स्टॉप वरती गाडी ची वाट पाहत असताना, माझं लक्ष त्या स्त्री वरती गेलं. बहुतेक…

0 Comments